KHN en RECRON: crisisaanpak stelt teleur

27 maart 2009
KHN en RECRON: crisisaanpak stelt teleur

RECRON en Koninklijke Horeca Nederland hebben met teleurstelling en grote zorg kennisgenomen van de kabinetsplannen tot bestrijding van de economische recessie. Het stimuleringspakket uit het aanvullende beleidsakkoord is onevenwichtig, want gericht op enkele specifieke sectoren. Het kabinet geeft vooral geld uit aan reddingsoperaties. Dit terwijl de bescherming en de verhoging van het weerstandsvermogen van vitale economische sectoren, zoals de toeristisch-recreatieve sector en de horeca, uit het oog is verloren.

De toeristisch-recreatieve sector is met een omzet van 35 miljard en een werkgelegenheid van 393.000 arbeidsplaatsen één van de belangrijkste sectoren in Nederland. Mede door de recessie staat de branche deels onder druk. De sector pleit daarom vooral voor een vermindering van de fiscale lastendruk als aanvulling op de liquiditeitsverruimende maatregelen.

De sector heeft twee concrete vragen, die in het totale pakket van maatregelen slechts een peulenschil vormen, maar, mede met afschaffing van de vliegtax, een enorm stimulerende werking hebben. De eerste is de opschorting van de afschrijvingsbeperkingen op gebruik van eigen gebouwen (Werken aan Winst). Deze afschrijvingsbeperking zorgt voor een zware negatieve druk op het investeringsvermogen van de vrijetijdssector en vormt een serieuze bedreiging voor veel bedrijven. Daarnaast vraagt de sector om een compensatie voor gemeenten zodat zij van de Toeristenbelasting af kunnen zien. Deze maatregel zou zorgen voor een enorme stimulans van het lokale MKB, omdat de lastendruk afneemt en de bestedingsruimte voor de consument toeneemt.

De totale kosten van deze maatregel zijn minder dan 165 miljoen euro. De maatregelen bevorderen investeringen en innovatie, behoud van werkgelegenheid en dragen bij aan de versterking van het nationale woon- en leefklimaat en de lokale economieën.

"*Stuur door...*":mailto:?SUBJECT=Lees%20dit%20horecabericht&BODY=De%20afzender%20van%20deze%20e-mail%20wil%20u%20graag%20attenderen%20op%20het%20volgende%20nieuwsitem%20op%20een%20van%20de%20websites%20van%20Uitgeverij%20PS%3Abv.%0A%0Ahttp://www.derestaurantkrant.nl/nieuws/khn-en-recron-crisisaanpak-kabinet-stelt-teleur/

Overig nieuws