KHN stuurt brief aan Tweede Kamer en minister van EZK: "Verlies het belang van een goed ondernemersklimaat niet uit het oog"

Auteur: Redactie
Overheid KHN 22 september 2022
KHN stuurt brief aan Tweede Kamer en minister van EZK: "Verlies het belang van een goed ondernemersklimaat niet uit het oog"

Naar aanleiding van de op Prinsjesdag ingediende Miljoenennota en de daaropvolgende debatten, heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een brief gestuurd aan de fractievoorzitters en woordvoerders van Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer én aan minister Adriaansens van Economisch Zaken en Klimaat. Hierin roept KHN op om het belang van een goed ondernemersklimaat niet uit het oog te verliezen tijdens de debatten en begrotingsbehandelingen die de komende tijd plaatsvinden.

De brief is niet op zichzelf staand. Ook voorafgaand aan Prinsjesdag voerde KHN al weken gesprekken met o.a. VNO-NCW, MKB Nederland, ambtenaren, minister Adriaansens (EZK) en Tweede Kamerleden om de noodzaak van extra lastenverlichting voor horecaondernemers te benadrukken. 

Zoals tijdens Prinsjesdag gepresenteerd, neemt het kabinet maatregelen om de koopkracht van burgers te verbeteren. Dat is volgens KHN aan de ene kant positief, omdat ondernemers indirect meeprofiteren van een verhoogde koopkracht. Maar aan de andere kant lijkt de rekening met name bij ondernemers terecht te komen. De ondernemers- en werkgeverslasten gaan namelijk flink omhoog en er is onvoldoende tegemoetkoming in de enorm gestegen energielasten. Veel ondernemers krijgen het hierdoor nog zwaarder dan ze het al hebben, omdat zij nog kampen met de financiële gevolgen van ruim twee jaar corona, aldus de vereniging.

Suggesties voor extra lastenverlichting

KHN roept de minister, fractievoorzitters en woordvoerders van Economische Zaken en Klimaat daarom op om te kijken naar concrete mogelijkheden voor extra lastenverlichting voor ondernemers. In de brief van KHN worden de volgende suggesties gedaan:

- Compenseren van het hogere minimumloon met een nieuwe Lage Inkomensvoordeel (LIV)

- Flink verhogen van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling voor kleine werkgevers

Daarnaast vraagt KHN specifiek aandacht voor ondernemers in de fastservice, waar veel energie wordt gebruikt omdat de frituur permanent aanstaat. Maar ook bedrijven met grote oppervlaktes, zoals congres- en vergaderlocaties en grote restaurants, hotels en bijvoorbeeld wellness-faciliteiten hebben het extra zwaar. 

Stel belastingterugbetaling uit

Ook heeft KHN nadrukkelijk geopperd om de start van de belastingterugbetaling per 1 oktober aanstaande uit te stellen met bijvoorbeeld een jaar. Toen de datum bepaald werd, ging iedereen ervan uit dat we in een normale situatie zouden zitten. Niet wetende dat we feitelijk van de ene in de andere crisis zijn beland. KHN is dan ook verheugd dat gisteren tijdens de Algemene Beschouwingen, fractieleider Sophie Hermans (VVD) hiervoor heeft gepleit en hoopt dat het wordt overgenomen. Het zou horecaondernemers de broodnodige extra ademruimte geven de komende periode.

Regeling voor energie-intensieve bedrijven

Minister Adriaansens heeft concreet uitgesproken dat er een speciale regeling komt voor energie-intensieve sectoren die in november af moet zijn.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Met dat streven zijn we heel blij, maar we hebben in de brief nog eens benadrukt dat het van het allergrootste belang is dat er daadwerkelijk snel een uitvoerbare energieregeling komt voor alle ondernemers, en specifiek voor de energie-intensieve bedrijven. Zodat niet alleen werken, maar ook ondernemen blijft lonen. Het MKB vertegenwoordigt zo’n 61 procent van de toegevoegde waarde en zo’n 71 procent van de werkgelegenheid in Nederland. Help dan de horecaondernemers om ook te kúnnen ondernemen.”

Overig nieuws