Meer banen horeca eerste kwartaal 2010

24 juni 2010
Meer banen horeca eerste kwartaal 2010

Het aantal banen in de horecasector is in het eerste kwartaal van 2010 met 2.000 banen gestegen. Dit ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In totaal waren er 283.000 mensen werkzaam in de branche (gemeten in fulltime banen). Vorig jaar waren dat er nog 281.000. De stijging van het aantal banen in de horeca staat gelijk aan 0,7%. Dat lijkt niet veel, maar in vergelijking met de banenontwikkeling in Nederland als geheel doet de branche het niet slecht. Het aantal banen in ons land nam in het eerste kwartaal van 2010 af met 2,0%, een krimp van 156.000 banen.

~Frank Lindner~

Overig nieuws