ING: Minder uitbundige tijden voor de horeca in 2024 en 2025

Auteur: redactie
Economie 26 juni 2024
ING: Minder uitbundige tijden voor de horeca in 2024 en 2025

De vooruitzichten voor de horeca voor zowel 2024 als 2025 zijn, met een verwachte volumegroei van 2 procent, minder uitbundig dan voorgaande drie jaren. Dit komt onder meer door een aanhoudend lage economische groei, een laag consumentenvertrouwen en nog altijd oplopende prijzen in de horeca.

Naar verwachting stijgen de horecaprijzen dit jaar verder met gemiddeld 5 procent, voornamelijk om de hogere personeelskosten (deels) te compenseren. Doordat vooral de natte horeca de hogere kosten niet altijd volledig bij de klant in rekening kan brengen, loopt het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen onder restaurants en cafés dit jaar naar verwachting verder op. Dit stelt ING Research in het vandaag gepubliceerde Vooruitzicht Horeca.

Hogere omzet vooral door prijsstijgingen

Dat de consument het wat rustiger aan doet in het café en restaurant blijkt uit de meest recente ING betaaltransactiedata. Hoewel de waarde van de pinbetalingen in eetgelegenheden, zoals restaurants en eetcafés, in de eerste vijf maanden van 2024 gemiddeld 8 procent hoger was dan in dezelfde periode een jaar eerder, kwam dit grotendeels door hogere prijzen. Zo hebben restaurants en cafés de prijzen in de periode januari tot en met mei gemiddeld met 6 procent verhoogd. Ondanks dat de omzet nog altijd stijgt, blijven de volumes derhalve redelijk stabiel, wat er op duidt dat er dit jaar tot nu toe wel meer wordt uitgegeven, maar niet heel veel méér wordt gegeten en gedronken.

Verdere prijsstijgingen door hogere personeelskosten

De relatief hoge inflatie blijft de horeca parten spelen. Vorig jaar werden restaurants en hotels gemiddeld 8 procent duurder. Naar verwachting worden de prijzen in de horeca in 2024 verder verhoogd met gemiddeld 5 procent. Hoewel de energie- en inkoopkosten in 2024 minder hard zullen stijgen dan in de voorgaande twee jaren, nemen met name de personeelskosten verder toe. Volgens de nieuwe horeca-cao zijn begin 2024 alle werknemers in de horeca er 8 procent tot 12 procent in salaris op vooruit gegaan. De loonsverhogingen zijn nodig om concurrerend te blijven ten opzichte van andere sectoren als het gaat om het aantrekken van personeel.

Meer bedrijfsbeëindigingen en faillissementen in 2024

Ondanks de prijsverhogingen is het voor de horeca lang niet altijd mogelijk om de hogere kosten volledig door te berekenen aan de klant. Dit geldt vooral voor restaurants en cafés, de zogenoemde natte horeca. Immers, als de prijs van een biertje of een maaltijd te hoog wordt blijven de gasten weg. “De marktomstandigheden voor de horeca blijven derhalve uitdagend”, aldus Jongkind. “Doordat een deel van de hogere kosten ten laste van de winstmarge van horecabedrijven komt, kan dit bij een aantal tot financiële problemen leiden. Het aantal faillissementen in de horeca loopt sinds begin 2023 ook op, na twee jaren van relatief weinig faillissementen. Gezien de gematigde groeivooruitzichten voor de horeca in 2024, hogere personeelskosten en een coronaschuld die moet worden afbetaald is de verwachting dat het aantal horecabedrijven dat stopt of failliet gaat in 2024 opnieuw hoog zal zijn.”

Overig nieuws