6.087 horecawerkgevers hebben definitieve berekening NOW nog niet aangevraagd

Auteur: Redactie
Overheid Financieel 24 mei 2023
6.087 horecawerkgevers hebben definitieve berekening NOW nog niet aangevraagd

Horecawerkgevers die in de laatste twee aanvraagperiodes gebruikmaakten van de NOW-regeling (NOW 5 en 6) hebben tot en met vrijdag 2 juni om daarvoor de definitieve berekening aan te vragen. In de sector horeca en catering moeten zo’n 6.087 nog een of meer aanvragen indienen.

Toen eind september 2021 de NOW-regeling aanvankelijk was stopgezet, werd het loket toch weer geopend, nadat het kabinet in november de coronamaatregelen weer aanscherpte. Er volgden toen nog twee rondes: de zevende aanvraagperiode, NOW 5, van november tot en met december 2021 en de achtste aanvraagperiode, NOW 6, van januari tot en met maart 2022.

Het beroep op de NOW was een stuk minder dan in eerdere rondes. Toch kregen in deze twee periodes nog 17.200 werkgevers in de sector horeca en catering 27.700 voorschotten toegekend, in totaal een bedrag van 600 miljoen euro. Van deze werkgevers hebben ruim 11.000 de aanvraag gedaan, ruim 6.000 werkgevers moeten nog aan de slag. In totaal gaat het dan om 9.000 voorschotten voor in totaal 315 miljoen euro, waarvoor nog een definitieve berekening moet worden aangevraagd.

Landelijk waren er zo’n 47.000 werkgevers die een of meer voorschotten hebben ontvangen voor in totaal 2,1 miljard euro. Daarvan heeft inmiddels 62 procent (29.000 werkgevers) de definitieve berekening aangevraagd, 38 procent (18.000 werkgevers) moet dat nog doen.

Onnodige terugvordering voorkomen

Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een door hen van tevoren ingeschat verwacht omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben. Werkgevers hebben tot en met vrijdag 2 juni om hun definitieve omzetverlies door te geven, of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring.

“Als wij geen informatie van werkgevers krijgen, dan kunnen wij niet vaststellen op welk bedrag zij uiteindelijk recht hebben en moeten wij het verstrekte voorschot terugvorderen. Ook van werkgevers die eigenlijk wel recht op NOW zouden hebben wordt het voorschot teruggevorderd als zij de definitieve berekening niet op tijd aanvragen. Het zou zonde zijn als werkgevers NOW-steun mislopen, alleen omdat ze de deadline missen. Dat willen we natuurlijk voorkomen”, aldus Randy Eichhorn, projectmanager NOW bij UWV.

Voor de ruim 6.000 horecawerkgevers die de aanvraag nog moeten indienen is het belangrijk om nu echt aan de slag te gaan, want het verzamelen en aanleveren van informatie kost tijd. Randy: “We weten dat werkgevers met veel uitdagingen te maken hebben, zoals personeelstekort en hoge energiekosten, die ervoor zorgen dat de aanvraag van de definitieve berekening blijft liggen. We doen er daarom weer alles aan om werkgevers te attenderen op de deadline. Zo worden werkgevers benaderd via post, mail en telefoon. En informeren we hen via online advertenties, advertenties in vakbladen en radiospotjes. Uit ervaring weten we dat dit helpt en dat werkgevers daardoor toch nog in actie komen.”

Uitstel mogelijk voor afronden derden- of accountantsverklaring

Werkgevers die in een periode meer dan 40.000 euro aan voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een definitief bedrag van 40.000 euro of meer, hebben een zogeheten derdenverklaring nodig (bijvoorbeeld van hun boekhouder). Bij een voorschot of definitief bedrag boven 125.000 euro, is een accountantsverklaring nodig. Mocht het niet lukken om die verklaring op tijd af te ronden, bijvoorbeeld door drukte bij de accountants, dan is het opnieuw mogelijk om veertien weken uitstel te krijgen. Randy: “Als je hiervan gebruik wilt maken, is het verstandig dat uiterlijk 2 juni aan te geven. We hebben daarvoor een speciaal formulier op onze website staan.”

Overig nieuws