Dit gaat veranderen in de loonadministratie in 2023

Auteur: Redactie
Dit gaat veranderen in de loonadministratie in 2023

Wat gaat 2023 ons brengen? De coronamaatregelen zijn hopelijk voorbij. Er doemen wel weer andere problemen op. Zoals gebrek aan personeel, grote verhoging van het minimumloon, dure inkoopkosten voedsel en drank en hoge energielasten. Ook hebben de verhuurders van horecapanden aangegeven de huren te verhogen. Voor werknemers t/m 20 jaar zijn vanaf september vorig jaar de minimumlonen verhoogd naar uurlonen die gelden voor cao werknemers. Alles bij elkaar een grote stijging van kosten.

Wat gaat 2023 ons nog meer brengen op gebied van loonadministratie? Hieronder enkele punten.

De horeca-cao

KHN en vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen zijn in maart 2022 een nieuwe tweejarige horeca-cao overeengekomen. Deze horeca-cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

De horeca-cao gold al tussen de werkgevers die zijn aangesloten bij KHN en hun medewerkers. Op 29 juni jl is in de Staatscourant het besluit gepubliceerd dat de horeca-cao algemeen verbindend is verklaard. Dat besluit geldt vanaf 30 juni en loop tot en met 31 december 2023. Kort gezegd betekent dit dat ook horecawerkgevers die niet zijn aangesloten bij KHN, en die onder de werkingssfeerbepaling van de cao vallen, de horeca-cao moeten toepassen.

Minimumloon

Het minimumloon wordt met 10.15% verhoogd.

Het cao loon wordt met 2% verhoogd.

Onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding van woon-werkverkeer wordt 21 cent per kilometer. Dit was 19 cent per kilometer.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt voor alleen 2023 extra verhoogd naar 3,00% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 (dit was in 2022 1,7%). Voor het meerdere boven een loonsom van € 400.000 blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

Bent u op zoek naar een bedrijf die is gespecialiseerd in loonadministratie voor de horeca dan is horecalonen.nl uw partner. Voor maar vier euro per loonstrook bespaar je als horecaondernemer veel tijd en weet je zeker dat alles helemaal in orde is op het gebied van de loonadministratie.

Voor meer informatie kijk op: www.horecalonen.nl

Overig nieuws