Horecalonen: wat gaat 2022 brengen?

Auteur: Redactie
Branded Content 6 januari 2022
Horecalonen: wat gaat 2022 brengen?

De horeca zit nog steeds in een lockdown. Hopelijk worden de maatregelen snel afgebouwd en dat de horeca weer gasten kan verwelkomen. Maar ook dat er een langetermijnvisie van de overheid komt zodat de horeca aan het eind van dit jaar niet wéér in lockdown moet.

De kans dat er bij een lockdown/sluiting personeel uit de horeca vertrekt wordt elke keer steeds groter en nieuw personeel vinden wordt steeds moeilijker. We zien daardoor dat tijdens deze lockdown steeds meer horecabedrijven de werknemers blijven doorbetalen om zo dit risico te verminderen. Wat gaat 2022 ons nog meer brengen op gebied van loonadministratie? Hieronder enkele punten.

De horeca-cao eindigt per 1 januari 2022

De cao is door de vakbonden opgezegd. In de afgelopen maanden zijn de partijen niet tot overeenstemming gekomen. Op 10 januari 2022 is er een vervolggesprek. De verschilpunten liggen vooral op het vlak van lonen, werk en privé en ontwikkeling van werknemers. De crisis in de horeca maakt het maken van afspraken een stuk lastiger.Wat zijn de consequenties van het eindigen van de horeca-cao?

Voor bestaande werknemers

Voor werknemers die in dienst waren op het moment dat de cao afliep, geldt dat de cao ‘nawerking’ heeft. Dit betekent dat de cao-afspraken als uitgangspunt gewoon van toepassing blijven. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het loon (tijdens ziekte) en het aantal vakantiedagen.

Voor nieuwe werknemers

Voor nieuwe werknemers zouden er andere arbeidsvoorwaarden kunnen worden afgesproken die afwijken van de oude cao. In de praktijk zien we echter dat de cao alsnog vrijwillig wordt toegepast, vanwege het voorkomen van een (ongerechtvaardigd) onderscheid tussen personeel, maar ook vanwege de mogelijkheid dat de nieuwe cao vaak met terugwerkende kracht van toepassing kan worden verklaard. Dat laatste heeft tot gevolg dat de voorwaarden uit de nieuwe cao alsnog onderdeel uit maken van de arbeidsovereenkomst met de werknemer en dat de afwijkende afspraken alsnog moeten worden teruggedraaid.

Minimumloon

Het minimumloon wordt met 1.41% verhoogd. Het cao loon blijft voorlopig in afwachting van de cao-afspraken hetzelfde.

Onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding van woon-werkverkeer blijft 19 cent per kilometer. Er was sprake van een verhoging, maar dit wordt nog zeker een jaar uitgesteld.

Rookruimte

Wellicht is het door de coronacrisis aan de aandacht onttrokken. Maar alle rookruimtes bij bedrijven moeten dicht. Ook mag de horeca vanaf 1 januari geen sigaretten meer verkopen.

Bent u op zoek naar een bedrijf die is gespecialiseerd in loonadministratie voor de horeca dan is horecalonen.nl uw partner. Voor maar vier euro per loonstrook bespaar je als horecaondernemer veel tijd en weet je zeker dat alles helemaal in orde is op het gebied van de loonadministratie.

Voor meer informatie kijk op: www.horecalonen.nl

Overig nieuws