KHN: Compenseer stijgende energielasten, verlaag werkgeverslasten

Auteur: Redactie
Economie Overheid KHN 15 september 2022
KHN: Compenseer stijgende energielasten, verlaag werkgeverslasten

De effecten van twee jaar corona, een torenhoge inflatie, grote personeelstekorten en een laag consumentenvertrouwen waardoor consumenten minder geld uitgeven; de horeca staat nog steeds onder druk, aldus KHN. Horecaondernemers vrezen nog grotere problemen als gevolg van de uitgelekte koopkrachtmaatregelen die het kabinet naar verwachting op Prinsjesdag zal aankondigen. De rekening dreigt met name bij ondernemers terecht te komen. KHN roept het kabinet daarom op: compenseer de stijgende energielasten van particulieren én mkb-ondernemers en verlaag de werkgeverslasten.

Rekening koopkrachtcrisis

De afdronk van de uitgelekte kabinetsplannen: met name de kleinere ondernemers mogen de rekening betalen. Maar menig ondernemer kán die lastenverzwaring niet aan; zij worden net zo hard geraakt in deze koopkrachtcrisis. Veel ondernemers kampen met vaak hoge coronaschulden die moeten worden afgelost vanaf 1 oktober, terwijl ze nog niet (financieel) zijn hersteld van de coronaperiode. Daarnaast incasseren ze op dit moment al enorme stijgingen van o.a. inkoop-, energie-, huur- en personeelskosten. De voorgestelde lastenverzwaringen, de vennootschapsbelasting gaat omhoog en fiscale voorzieningen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) worden beperkt, gecombineerd met de verhoging per 1 januari van het minimumloon (WML) - met 10 procent in één keer - betekenen naar verwachting dan ook de nekslag voor veel horecaondernemers, meldt KHN in een persbericht.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Ondanks een goed tweede en derde kwartaal staat de horeca nog steeds onder druk. De horeca is corona gewoon nog niet te boven. De hoge energielasten, stijgende inkoopprijzen en de gevolgen van de uitgelekte kabinetsmaatregelen zijn voor veel ondernemers gewoon niet meer op te brengen. Ruimte om al deze kostenstijgingen door te berekenen aan de gast is er in de meeste gevallen niet. Er zijn verschillende knoppen waaraan het kabinet kan draaien om ondernemers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen. Hiermee kunnen we – los van het koopkrachtreparatiepakket dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigt - nog dit jaar het verschil maken.”

Buitengewone maatregelen noodzakelijk

KHN roept het kabinet op om ondernemers financieel tegemoet te komen. KHN pleit bij het kabinet voor twee concrete oplossingsrichtingen:

- Compenseer stijgende energielasten. Dat kan door meer teruggaaf op de energiebelastingen en door het instellen van een maximumprijs voor elektriciteit en gas.

- Verlaag de werkgeverslasten, zoals de SER al eerder adviseerde aan het kabinet. Dat kan concreet door het generieke Lage Inkomensvoordeel (LIV) weer in te voeren én door de gelegenheid te creëren voor ondernemers - die daarvoor in de mogelijkheid zijn – om eenmalige uitkeringen voor hun medewerkers netto in plaats van bruto uit te betalen. 

Zolang echt economisch perspectief voor bepaalde sectoren of ondernemingen, zoals in de horeca, uitblijft, moet het kabinet er in ieder geval voor zorgen dat de rekening niet ten onrechte bij ondernemers belandt en dat ze worden gecompenseerd, waardoor ondernemen blijft lonen, aldus KHN. 

Overig nieuws