Onrust Iran verstoort aanvoer kaviaar

24 juni 2009
Onrust Iran verstoort aanvoer kaviaar

De politieke onrust Iran heeft ervoor gezorgd dat de grootste importeur van kaviaar in Nederland, Persian Caviar, haar activiteiten staakt. Hierdoor stopt de aanvoer van de luxe vis-eitjes naar onder meer de gastronomie. Eigenaar/directeur Hossein Akef van Persian Caviar wil vanuit Nederland zijn stem laten horen en de Iraanse regering financieel onder druk zetten. Hij is zich bewust dat kaviaar een kleiner deel van de export van Iran uitmaakt dan bijvoorbeeld olie, maar vindt dat elke gelegenheid aangegrepen moet worden om duidelijk te maken dat de huidige situatie onhoudbaar is.

De heer Akef: "We zijn tegen dit dictatoriale beleid en zullen alle middelen aangrijpen om de Iraanse regering te overtuigen dat de wereld dit niet langer accepteert. Ik heb mijn collega's in Europa al op de hoogte gesteld en roep elke belanghebbende op ons voorbeeld te volgen.

De verkoop en distributie van kaviaar in Iran is een staatsaangelegenheid. De prijs van wilde kaviaar ligt op dit moment hoger dan de prijs van goud.

"*Stuur door...*":mailto:?SUBJECT=Lees%20dit%20bericht%20op%20De%20RestaurantKrant.nl&BODY=De%20afzender%20van%20deze%20e-mail%20wil%20u%20graag%20attenderen%20op%20het%20volgende%20nieuwsitem%20op%20De%20RestaurantKrant.nl%0A%0Ahttp://www.derestaurantkrant.nl/nieuws/onrust-iran-verstoort-aanvoer-kaviaar/

Overig nieuws