Raisin.nl: Hoeveel zijn de prijzen in de horeca gestegen in de afgelopen twintig jaar?

Auteur: Redactie
Economie 30 september 2022
Raisin.nl: Hoeveel zijn de prijzen in de horeca gestegen in de afgelopen twintig jaar?

Het zal je niet ontgaan zijn: we zitten midden in een inflatiecrisis. Nog nooit was het inflatiecijfer zo hoog: 12% in augustus. De prijzen van onder andere huizen, benzine, energie en boodschappen rijzen de pan uit. Niet alleen wordt het voor huishoudens met middeninkomens steeds moeilijker om de rekeningen te blijven betalen, volgens het Nibud - Nationaal Instituut  voor Budgetvoorlichting - komt een derde van de huishoudens nauwelijks rond. Uit een recente berekening van het Nibud blijkt dat een gezin met een inkomen van twee keer modaal in juli 2022 ongeveer € 188 duurder uit was dan in januari 2021. Maar hoeveel zijn deze kosten gestegen ten opzichte van twintig jaar geleden? Hoeveel betalen we meer voor bijvoorbeeld een biertje? Spaarplatform Raisin.nl zocht het uit en vergeleek de kostenstijging met de verhoging van het gemiddelde bruto-uurloon sinds 2002. Hebben we het financieel echt zoveel zwaarder dan twintig jaar geleden? 

Voor dit onderzoek zijn verschillende kosten in twee jaartallen in kaart gebracht: 2002 en 2022. Denk aan de gemiddelde kosten van een biertje en een kop koffie. Daarnaast is het gemiddelde bruto-uurloon van 2002 gecorrigeerd voor inflatie om te kijken of we qua koopkracht hebben ingeleverd of toch beter af zijn dan we zelf denken.

Interessante bevindingen onderzoek:

- Voor een biertje betaal je in 2022 bijna 80% meer dan twintig jaar geleden

- Voor een kop koffie betaal je in 2022 (€ 2,70) bijna het dubbele dan je in 2002 betaalde (€ 1,41). Een stijging van 91,5%

- Het gemiddelde bruto uurloon is in de afgelopen twintig jaar met 41,6% gestegen

Hoeveel zijn de kosten van levensonderhoud gestegen of gedaald sinds 2002?

We hebben het gehad over de kosten van boodschappen, maar hoe zit het met de rest van het levensonderhoud? Hoeveel betalen we meer of minder voor entertainment, verzorging en vervoer? Wat verdienen we gemiddeld in 2022 om dit te bekostigen, en hoe zat dit twintig jaar geleden? Ook dit zocht Raisin uit.

Ga je de deur uit, dan betaal je tegenwoordig gemiddeld € 2,77 voor een biertje; twintig jaar terug rekende je € 1,54 af aan de bar. Een stijging van bijna 80 procent. De prijs van een kop koffie buiten de deur is ook flink in prijs gestegen. Daar waar je in 2002 nog genoeg had aan € 1,41 als je een kopje koffie wilde drinken, betaal je tegenwoordig bijna het dubbele (€ 2,70); dit is een stijging van 91,5 procent.

Na het lezen over al deze prijsstijgingen heb je waarschijnlijk geen glimlach meer op je gezicht staan, en daarom is het goed om ook te kijken naar de inkomensstijging van de afgelopen twintig jaar. In 2022 is het gemiddeld bruto-uurloon € 24,42; in het jaar dat de euro werd geïntroduceerd in Nederland was dit gemiddeld € 17,24. Dit is een stijging van 41,6 procent. Een flinke stijging dus, maar is het genoeg om de torenhoge inflatie bij te benen?

We zijn ook meer gaan verdienen… is alles echt duurder geworden? 

In de afgelopen twintig jaar bedroeg de ontwaarding van de euro ongeveer 53,4%. Gelukkig zijn we ook meer gaan verdienen, ongeveer 41,6% per uur meer om precies te zijn. Dit biedt een goede basis om eens te kijken naar wat er nu echt duurder geworden is, en wat we sneller kunnen kopen van het loon na een uurtje werken.

Eelco Habets, algemeen directeur van raisin.nl, concludeert het volgende naar aanleiding van het onderzoek: “De inflatiecrisis houdt ons al lange tijd bezig. Maand na maand lezen we het weer in het nieuws: ‘inflatie bereikt hoogtepunt’, ‘recordinflatie’, et cetera. Het leven voelt misschien wel veel duurder dan vroeger, als we naar de cijfers uit dit onderzoek kijken en inflatiecorrectie toepassen, is dit niet altijd het geval, zoals bij bijvoorbeeld de boodschappen. De afgelopen twintig jaar zijn de salarissen omhooggegaan en ook is de euro meer waard geworden, waardoor onze koopkracht is gestegen. Waarom voelt het nu dan ineens alsof rondkomen, laat staan sparen, veel lastiger is dan voorheen? Natuurlijk speelt inflatie hier een grote rol in, maar ook de hogere huurprijzen en hypotheken, waar een groot deel van ons inkomen naartoe gaat, zijn redenen waarom het nu voelt alsof je spaarrekening op pauze staat. Ook is de spaarrente die veel banken aanbieden nihil, waardoor je spaargeld verdampt door de inflatie. Investeer je geld daarom op verschillende manieren – en op manieren die vroeger gewoonweg nog niet bestonden. Denk aan bijvoorbeeld aan sparen bij banken elders in de EU waar de rentes veel hoger zijn dan in Nederland.”

  Methodologie

Voor dit onderzoek zijn verschillende gegevens uit meerdere bronnen verzameld om de kosten van levensonderhoud in 2002 te vergelijken met die in 2022. Raisin.nl heeft de gemiddelde kosten geanalyseerd van boodschappen, een kop koffie, een biertje, brandstof, een bezoek aan de dameskapper, een retourvlucht naar Gran Canaria, een bioscoopkaartje, een toegangskaartje voor de Efteling en autorijlessen. Deze prijsstijgingen en - dalingen zijn vergeleken met de stijging van het gemiddeld bruto-uurloon. Daarnaast is inflatiecorrectie toegepast als referentie. De totale kosten zijn vergeleken in cijfers en percentages, zodat inzichtelijk is hoeveel de prijzen de afgelopen twintig jaar zijn gestegen of gedaald in procenten, maar ook in euro’s.

Het volledige rapport vind je hier

Overig nieuws