Texels restaurant blijft wet overtreden: twee maanden dicht

Auteur: redactie
Wet- en regelgeving 6 oktober 2023
Texels restaurant blijft wet overtreden: twee maanden dicht

Een restaurant in De Koog op Texel moet voor twee maanden de deuren sluiten. De Nederlandse Arbeidsinspectie constateerde meerdere keren dat werknemers geen loon kregen, er geen gegevens werden overgelegd of contant werden uitbetaald. De werkgever kreeg daarvoor hoge boetes en een waarschuwing tot preventieve stillegging, maar ging dit voorjaar weer in de fout en dus werd de stillegging definitief. Vanaf 6 oktober is het restaurant twee maanden gesloten.

De overtredingen die aanleiding gaven voor de stillegging hadden betrekking op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). In augustus 2021 is de inspectie een onderzoek gestart. Hierbij kon de werkgever geen gegevens verstrekken die nodig zijn om te controleren of iemand wel of niet betaald krijgt en of dat voldoende en op tijd is. Een werkgever is verplicht om die administratie op orde te hebben. Het betekende drie keer een overtreding. De werkgever kreeg daarvoor een boete van 10.500 euro en  een waarschuwing preventieve stillegging (WPS). Die waarschuwing houdt in dat bij herhaling van een zelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten om de werkzaamheden stil te leggen om verdere overtredingen te voorkomen.

In juli 2022 kwam de inspectie opnieuw op bezoek. Ook dit keer kon de werkgever geen gegevens verstrekken om de Wml te controleren. Daarnaast bleek dat een werknemer zijn loon niet kreeg uitbetaald en dat een andere werknemer zijn loon in contanten ontving. Het restaurant ontving daarvoor een boete van 6.375 euro. Er is toen niet tot stillegging van de onderneming overgegaan, omdat het tijdbestek tussen het opleggen van de waarschuwing en de constatering van de herhaalde overtredingen slechts enkele dagen was. De werkgever kreeg hiermee nogmaals een kans om zijn bedrijfsvoering op orde te krijgen.

Begin mei 2023 ging de inspectie op hercontrole. Nader onderzoek wees toen uit dat de onderneming opnieuw geen loon aan twee van zijn werknemers had uitbetaald. Ook bleek dat een derde werknemer pas na ruim twee maanden na afloop van de betaalperiode was uitbetaald. Een werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat het minimumloon tijdig wordt uitbetaald. De totale boete daarvoor bedraagt 6.500 euro. Naast die boete kreeg de onderneming dus ook een bevel tot stillegging. Ondanks eerdere boetes en de waarschuwing was er namelijk geen verbetering van gedrag zichtbaar. Daarnaast vindt de inspectie het type overtredingen en de hoeveelheid daarvan zwaar wegen. 

Om over te gaan tot een preventieve stillegging, moet er sprake zijn van herhaling van overtredingen van dezelfde of soortgelijke strekking. Dat was bij dit restaurant dus het geval. Daarnaast kreeg de werkgever voor bijna 20.000 euro aan boetes voor overtredingen op andere arbeidswetten. Zo werd meerdere keren de Arbeidstijdenwet (Atw) overtreden en een keer de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Blijf op de hoogte!

Twee keer per week het actuele en relevante restaurantnieuws in je mailbox? Schrijf je hier in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws