KHN: 90% van de horecaondernemers in de kou

Auteur: Redactie
Economie Financieel Ondernemen 8 november 2022
KHN: 90% van de horecaondernemers in de kou

De hoge energiekosten in combinatie met de gevolgen van twee jaar corona hakken er hard in bij horecaondernemers. Het probleem is dat die kosten nauwelijks doorberekend kunnen worden aan de gast.

Vooral horecaondernemers met een variabel contract of vast contract dat binnenkort afloopt hebben het moeilijk. De TEK-regeling is vanwege de hoge toetredingsdrempels slechts voor een zeer beperkt deel van de horeca beschikbaar. Om horecaondernemers de winter door te helpen, is een verbetering van de TEK-regeling dringend noodzakelijk. De toetredingsdrempels moeten fors omlaag.

Veel ondernemers komen niet in aanmerking voor de TEK

In oktober maakte het kabinet een prijsplafond voor burgers en ‘kleinverbruikers’, waaronder het kleine mkb, bekend.  Redelijk veel horecaondernemers vallen onder die regeling: 65% heeft een kleinverbruikersaansluiting voor elektriciteit en 57% voor gas. Die regeling biedt helaas in de praktijk maar weinig verlichting, omdat het verbruik van gas en/of elektra in een horecaonderneming vele malen hoger is dan de gebruiksmaxima die zijn gebaseerd op een gemiddeld huishouden.  
 
Er werd dan ook veel verwacht van de TEK-regeling voor energie-intensieve bedrijven die recent bekend werd gemaakt. Echter zijn de toetredingsdrempels van de TEK-regeling dermate hoog dat er maar zeer weinig ondernemers zijn die hier straks aanspraak op kunnen maken. Uit een recente enquête van KHN blijkt dat slechts 10% van de horeca op dit moment voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling. Dit betekent dat 90% van de horeca geen aanspraak kan maken op een tegemoetkoming. Dit komt door de dubbele toetredingsdrempel; de energiekosten moeten minimaal 12,5% van de omzet bedragen én er moet een minimum verbruik zijn van 5.000m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit. Kortom, veel ondernemers vallen tussen wal en schip als het gaat om de compensatieregelingen voor de sterk gestegen energiekosten.

Gevolgen zijn groot

Ondernemers zitten met de handen in het haar. De stijgende prijzen kunnen ze niet (54%) of nauwelijks (43%) doorberekenen aan hun gasten en ze kunnen ook niet uit eigen zak blijven bijleggen. Na twee jaar corona hebben ondernemers geen buffer meer om deze hoge lasten te kunnen dragen, zonder dat hier compensatie tegenover staat. 27% van de horecaondernemers heeft door de energieproblematiek al bepaalde diensten, services of faciliteiten afgeschaald. In de meeste gevallen gaat het om het verkorten van de openingstijden.
 
De regelingen - zoals ze nu zijn voorgesteld – zijn volstrekt onvoldoende om een aanzienlijke groep horecaondernemers die te maken heeft met enorm gestegen energiekosten écht van hulp te kunnen zijn. Met de winter voor de deur én coronabelastingschulden die terug moeten worden betaald, stijgende inkooprijzen en huurprijzen die worden aangepast met de consumentenprijsindex, nemen de zorgen onder horecaondernemers in hoog tempo toe. Als er nu niet wordt ingegrepen, vrezen veel ondernemers dat ze de deuren niet alleen tijdelijk, maar definitief moeten sluiten. KHN pleit dan ook voor een flinke verlaging van de toetredingsdrempels.

KHN zet in op de volgende punten:

De voorwaarde in de TEK-regeling dat de energiekosten minimaal 12,5% van de omzet moeten uitmaken moet fors omlaag; ook de verbruiksminima moeten omlaag. De regeling voor kleinverbruikers moet geen belemmering zijn voor deelname aan de TEK-regeling. De voor de ondernemer meest gunstige subsidieregeling moet prevaleren. De voorwaarden voor de TEK-regeling per locatie toe te passen, in plaats van per groep. Net als bij de TVL regeling in coronatijd gelden de toetredingseisen voor de TEK-regeling voor de totale onderneming, inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen. Volgens KHN is dat is een oneerlijke en onwenselijke situatie met name voor wat betreft het maximum van de vergoeding.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “KHN zal er bij het kabinet en de Tweede Kamer op aandringen dat er opnieuw kritisch gekeken wordt naar de voorwaarden. Met een aantal aanpassingen van de regeling, komt de energiesteun namelijk ook terecht bij die ondernemers die echt te lijden hebben onder de enorm gestegen energiekosten, zodat zij kunnen blijven ondernemen.” 

Overig nieuws