Omzet horeca onder druk

5 februari 2009
Omzet horeca onder druk

Het onderzoeksbureau Synovate heeft in opdracht van het bedrijfschap Horeca en Catering bij 600 horecaondernemers onderzoek gedaan naar de omzet in de horeca. In het laatste kwartaal van 2008 is er een omzetdaling van 4,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Voor het eerste kwartaal 2009 wordt een prognose van de omzetdaling van 4,6% weergegeven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de drankensector (-6,9%) en restaurants (-5,3%) laten een omzetdaling zien. Hotels zetten gemiddeld 3,1% minder om. De Fastservicesector heeft het minste last van de economische situatie. Vooral de drankensector geeft aan last te hebben van het rookverbod, de overige sectoren geven aan dat de verslechterde economie de reden is van de omzetdaling. Er wordt een gemiddeld werkgelegenheidsverlies in het eerste kwartaal 2009 verwacht van 3,7%. Uit het onderzoek blijkt dat van de ondernemers die maatregelen nemen, 64% aangeeft om kosten te beperken. 45% van de ondernemers geeft aan om meer activiteiten te gaan organiseren. De meeste horecaondernemers geven aan dat zij niet de prijzen gaan verhogen, maar dat de besteding per gast en het aantal gasten per saldo is afgenomen.

Overig nieuws