Perspectieven lagere horeca beter

9 maart 2010
Perspectieven lagere horeca beter

Het Economisch Bureau van ABN AMRO voorspelt dat het Nederlandse bedrijfsleven, uitgezonderd de Bouw, voor eind september 2010 in herstel zal zijn. Echter, voor de sectoren Retail, Horeca en de Voedings- en Genotmiddelenindustrie blijven de sector economen voorzichtig. Dit blijkt uit de derde editie van ABN AMRO’s kwartaalrapport, de SectorScope, die vandaag verschijnt. Voor de Industrie, Transport en Logisitiek en de Zakelijke dienstverlening verloopt het herstel langzaam maar gestaag.

*Consument cruciaal herstel horeca*
Jacques van de Wal, Hoofd Sector Research, houdt wel een slag om de arm voor direct consument gerelateerde sectoren als Retail, Horeca en de Voedingsmiddelenindustrie. "In de detailhandel houdt de consument de hand op de knip. Zeker met de nog oplopende werkloosheid is dit een hardnekkig fenomeen. In de horeca worstelt men vooral aan de bovenkant van de markt met het gebrek aan buitenlandse toeristen en een afname van de zakelijke bestedingen. In het lagere segment van de horeca zijn de perspectieven duidelijk beter."

~Sanny Visser~

Overig nieuws