Wetsvoorstel Kamer mist goedkeuring KHN

7 april 2010
Wetsvoorstel Kamer mist goedkeuring KHN

Het merendeel van de Tweede kamer reageert negatief op het nieuwe wetsvoorstel Drank- en Horecawet dat woensdag 7 april is besproken. Vooral het voorstel om gemeentes te laten experimenteren met de minimumleeftijd voor alcoholverkoop stuitte op weerstand. Koninklijke Horeca Nederland (KNH) haakte hier eerder al op in door te zeggen dat het wetsvoorstel weinig zal bijdragen aan de beoogde vermindering van alcoholmisbruik onder jongeren. Daarnaast zou het wetsvoorstel niet leiden tot de beloofde lastenvermindering voor horecaondernemers.

*Alcoholtoerisme*
Regulering vormt de boventoon van het wetsvoorstel en dat is niet genoeg, aldus Koninklijke Horeca Nederland. Zo vreesde KHN voor alcoholtoerisme, als gemeenten straks zelf kunnen bepalen of ze de leeftijdsgrens bij verkoop van zwak alcoholische dranken leggen bij 16 of 18 jaar. De PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks en SGP scharen zich achter dit standpunt. Zij pleiten net als KHN voor handhaving van bestaande regels voor het schenken van drank. De partijen laten het hier echter niet bij zitten, zo heeft elke partij meerdere wensen om aan de wet toe te voegen. concrete voorstellen volgen nog.

*Verantwoording*
De verantwoording voor en de handhaving van de Drank- en Horecawet verschuift met dit wetsvoorstel van de Voedsel en Waren Autoriteit naar individuele gemeenten. Zo zullen de gemeenten straks 'happy hours' kunnen reguleren en leeftijden kunnen koppelen aan sluitingstijden.

*Geen rekening houden*
De KHN ziet in deze regels geen oplossing voor het alcoholmisbruik door jongeren, daarnaast wijst recent onderzoek uit dat jongeren hun alcoholconsumptie niet laten afhangen van sluitingstijden. Overigens betekenen deze extra bevoegdheden een extra lastenverzwaring doordat de ondernemers altijd portiers moeten inzetten.

~Nienke van Haasteren~

Overig nieuws