De Jager krijgt Koninklijke onderscheiding

1 juni 2010
De Jager krijgt Koninklijke onderscheiding

Na een actief voorzitterschap van zes jaar, heeft Hajé de Jager 1 juni de voorzittershamer van de branchevereniging overgedragen aan Toon Naber. De voorzitterswisseling vond plaats tijdens de Jaarvergadering van KHN in Utrecht. In aanwezigheid van zijn familie werd Hajé de Jager tijdens de Ledenraad van KHN verrast met een bezoek van de Utrechtse burgemeester Wolfsen die hem een Koninklijke onderscheiding uitreikte. Hajé de Jager werd benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Aansluitend is in restaurant Het Arsenaal (Naarden) de afscheidsreceptie gehouden. Tijdens de receptie benoemde vice-voorzitter van KHN, John Laan, namens de Ledenraad Hajé de Jager tot erevoorzitter van de branchevereniging. Hij dankte Hajé voor zijn inzet op vele vlakken.

*Continuïteit*
In de Jaarvergaderingen werden de Ledenraadsleden voor de laatste maal door Hajé toegesproken over de economische ontwikkelingen en andere actuele onderwerpen. Hajé haalde warme herinneringen op over het 125-jarig jubileum van KHN, en refereerde aan de vele belangrijke onderwerpen die onder zijn voorzitterschap aan de orde kwamen. Hajé de Jager: "Dank voor uw vertrouwen. We hebben af en toe stevige discussies met elkaar gevoerd maar die hebben duidelijk bijgedragen aan de koers van onze vereniging. De visie "Continuïteit in nieuwe tijden" die in 2009 door de Ledenraad werd geformuleerd, is leidend geworden voor onze vereniging." Hij riep de Ledenraad op om "meer gebruik te maken van onze kracht als collectief van 20.000 horecaondernemers. Vooral ten opzichte van boekingssites."

*Waardering*
Directeur Lodewijk van der Grinten sprak zijn dank uit aan Hajé de Jager: "Twee jaar in een tandem hebben we de leden professioneel mogen ondersteunen en hebben we een visie voor de toekomst neergezet". Het waren twee geweldige jaren!"

*Onderscheiden*
Rond 14:30 uur werd de Ledenraadsvergadering onverwachts onderbroken door de burgemeester van Utrecht. Een bijzonder moment voor Hajé de Jager. De scheidend voorzitter was zichtbaar onder de indruk. Zijn vrouw Feikje en drie kinderen waren de trotse getuigen van dat de burgemeester Hajé de versierselen opspeldde.

~Frank Lindner~

Overig nieuws