Brabantse restaurants realiseren ruim 50 procent minder verspilling

Auteur: Redactie
Ondernemen 21 juni 2022
Brabantse restaurants realiseren ruim 50 procent minder verspilling

Tien restaurants in de regio Midden-Brabant verspilden in de afgelopen periode 54,13 procent minder voedsel. Dit is het resultaat van hun deelname aan de Horeca Food Waste Challenge, een initiatief van Rabobank, de Stichting Samen tegen Voedselverspilling, Up New Food van Midpoint Brabant en 013Food.

Wereldwijd wordt ongeveer een derde van het voedsel verspild. Ook binnen de horecasector is voedselverspilling een hardnekkig probleem: in Nederland wordt zo’n 61 miljoen kilo per jaar in de sector verspild. Deelnemers aan de Horeca Food Waste  Challenge in de regio Midden-Brabant probeerden op drie fronten winst te behalen om verspilling in hun keukens in te dammen: inkoop, opslag en bereiding van voedsel. Daarbij kregen ze hulp van experts van Wastewatchers.

Kleine marges

De Horeca Food Waste Challenge is door Rabobank opgezet om in de horecasector de ecologische voetafdruk van voedsel te verkleinen. “De marges in de horeca zijn klein en staan door de inflatie verder onder druk. Tegelijkertijd is het toch een voedselverspillingshotspot,” aldus Jos Klerx, sectorspecialist Horeca & Recreatie bij Rabobank. “Het lijkt dan een abc’tje, maar de mogelijkheden voor voorkomen, verminderen en verwaarden van verspilling moeten wel inzichtelijk gemaakt worden. Dat lukt dankzij de Horeca Food Waste Challenge, die bijdraagt aan het verdienmodel én aan het verduurzamen van de onderneming.” Met de Horeca Food Waste Challenge trekken deelnemers gezamenlijk op. Daardoor leren de restaurants van elkaars oplossingen om voedselverspilling te voorkomen.

€ 175.002,-

Tien restaurants in de regio rondden de uitdaging met succes af. Na een nulmeting in april, waarbij gedurende één week het voedselafval werd gemeten, werd het besparingspotentieel vastgesteld. Hierna werkten de bedrijven acht weken met hulp van de experts van Wastewatchers aan het realiseren van deze ambities. Bij de slotmeting is wederom gedurende een week al het voedselafval gemeten. Hieruit bleek dat de restaurants gemiddeld 54,13 procent minder voedselverspilling realiseerden. Goed voor een besparing op jaarbasis van 20.280 kilo voedsel, wat een waarde heeft van € 175.002,- en gelijk is aan een uitstootvermindering van ruim 40.560 kilo CO₂.

De restaurants in Midden-Brabant hebben laten zien dat het mogelijk is om voedselverspilling met meer dan 50 procent terug te dringen. Hiermee voldoen ze aan de ambitie om in 2030 vijftig procent minder voedselverspilling te hebben.

Overig nieuws