'Horeca herstelt later dan andere sectoren'

19 april 2010
'Horeca herstelt later dan andere sectoren'

De verwachte omzet-ontwikkeling voor de horeca zal in 2010 achterblijven bij die van de Nederlandse economie als geheel. Dit is te lezen in de meest recente kwartaalbericht van bankverzekeraar ING. In 2011 is er een lichte inhaalslag te verwachten, zo menen de economen van het ING Economisch Bureau. De reden dat de omzetkrimp in de horeca sinds 2008 meevalt, is volgens het rapport te verklaren uit het feit dat de prijzen in de horeca gemiddeld harder stijgen dan de inflatie. Dit ligt anders in de hotellerie, waar de prijzen juist zijn ingezakt. Cafés wisten de terugloop in de volumes te compenseren door de prijzen geleidelijk te verhogen. In termen van volumes ligt er in 2010 voor de horeca nog krimp in het verschiet, ondanks herstel in de hotellerie en de stabiliserende werking van het segment cafetaria’s.

*Later herstel verwacht*
De horeca behoorde in 2009 samen met de autobranche, transportsector, industrie en groothandel, tot de zwaarst getroffen sectoren van de Nederlandse economie. Hoewel de
horeca in hoogconjunctuur nagenoeg gelijk liep met de economische ontwikkeling, diende de crisis zich in deze branche eerder aan. De economische neergang in de horeca werd onder leiding van cafés (tweede helft 2007) eerder ingeluid. In de huidige cyclus dient ook het herstel zich voor de horeca later aan dan voor de Nederlandse economie als geheel, namelijk pas in tweede helft van 2010. Dit terwijl het BBP kwartaal-op-kwartaal al vanaf de tweede helft van 2009 groeit).

Bij de geraamde groeiniveaus bevindt de omzet van de horeca zich in 2010 alweer bijna op het niveau van 2006 en in 2011 nog 2% onder het record jaaromzetniveau van 2007. De reden dat dit meevalt, is dat de prijzen in de horeca sneller stijgen dan de gemiddelde inflatie.

*Cafetaria’s trekken de kar*
Als naar het deelsectorniveau wordt afgedaald, is zichtbaar
dat cafetaria’s sinds de economiebrede uitbraak van de crisis het enige segment is dat positieve groei wist te realiseren. Het segment toont daarmee dat het anders reageert op de economische conjunctuur dan hotels, cafés en restaurants.

*Hotellerie zal ook bijdrage leveren*
Hoewel cafés de neergang als eerste hebben ingezet (2e
kwartaal van 2008), werden ze in de duikvlucht omlaag ingehaald door de hotels (vanaf het 4e kwartaal 2008). Hoewel de cijfers tot en met 2009 het nog niet laten zien, worden dit jaar voor de hotellerie weer voor de omzet ‘plussen’ verwacht. De omzet van restaurants en cafés blijft in de onderliggende raming van de ING nog wel krimpen als gevolg van terughoudendheid bij de consument en in het licht van de bezuinigingen en/of belastingverhogingen die vanuit de overheid op het bedrijfsleven (inclusief horeca) en consumenten
afkomen. Ondanks de onzekerheden, kan wel worden gezegd dat het koopkrachtklimaat zich in de tweede helft van 2010 geleidelijk zal verbeteren.

Download het hele rapport door op onderstaand pdf-icoon te klikken.

~Frank Lindner~

Overig nieuws