KVK: veel starters in de horeca

Auteur: Redactie
Personeel 11 juli 2022
KVK: veel starters in de horeca

Het aantal starters in juni 2022 is vrijwel gelijk aan dat in dezelfde maand vorig jaar. Met 21.873 starters is de toename 2%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over juni 2022. Ook het aantal stoppers is met 9.262 bijna hetzelfde als in juni vorig jaar, de toename is hier 3%. Van maart tot en met mei 2022 steeg het aantal stoppers juist sterk, afgezet tegen het jaar ervoor. Die stijging zet vooralsnog niet verder door.

Veel starters horeca

De sector Horeca (+46% ten opzichte van juni 2021) is interessant. Horeca is qua starters de sterkst groeiende sector. In tegenstelling tot in mei is het aandeel stoppers laag, 1% minder dan dezelfde maand vorig jaar.

Net als vorige maand is de stijging in de Horeca vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan één branche, de eventcatering, die echt omhoog knalt. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld zelfstandige koks en barista’s. In januari was er een dip van 219 starters, vanaf februari loopt de curve steil omhoog tot 864 in juni.

“De trend in de horeca is voor een deel te verklaren vanuit de grote krapte op de arbeidsmarkt”, stelt Knoben. “Hierdoor is het voor velen aantrekkelijker om als zelfstandige actief te zijn in plaats van in loondienst te werken. Er valt dan meer, en beter, te onderhandelen over tarieven, roosters en werktijden. Ook in andere sectoren, zoals de zorg, is deze ontwikkeling zichtbaar.”

Duiding

KVK heeft prof. dr. Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management, gevraagd de cijfers uit het Trendrapport te duiden. Knoben: “Dat het aantal starters onverminderd hoog blijft is een (positieve) verrassing. Ondanks de grote economische onzekerheid stappen er toch nog veel ondernemers in. De stijging in het aantal stoppers en faillissementen van de afgelopen maanden is ook nog eens afgevlakt. Een grote faillissementsgolf lijkt ons, vooralsnog, dan ook bespaard te blijven. Onder deze positieve algemene trends gaan echter grote verschillen tussen sectoren schuil.”

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand juni vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

Overig nieuws