Pilot gezamenlijke facturering Buma en Sena van start

26 januari 2010
Pilot gezamenlijke facturering Buma en Sena van start

Videma start een pilot bij 150 horecaondernemers die de auteursrechtelijke vergoeding voor zakelijk gebruik van televisie en de muziekvergoeding voor Buma en Sena op één factuur belast krijgen. De horecaondernemers ontvangen begin april een rekening waarop de verschuldigde jaarafdracht aan de drie organisaties is opgenomen. Het door Buma en Sena opgerichte administratiekantoor Scan voert de pilot uit.

*Naar meer efficiëntie*
Met dit initiatief speelt Videma in op de aanbevelingen van de Werkgroep Verbetering incasso auteursrecht van VOI©E, VNO-NCW en MKB Nederland onder leiding van onafhankelijk voorzitter Marco Pastors. In het vorig jaar verschenen actieplan pleitte de werkgroep met het deelproject Basisregistratie er onder meer voor om te komen tot een versimpeling van het administratieve traject. Met de pilot zet Videma nu de eerste stap, die ertoe moet leiden dat de afhandeling van de auteursrechtelijke vergoeding efficiënter verloopt. Daarmee worden kosten bespaard en ontstaat er eenduidigheid in de basisgegevens die aan de facturering ten grondslag liggen.

*Bundeling facturen*
In het deelproject Basisregistratie van het actieplan zette de Werkgroep uiteen welke (verdere) bundeling van facturen en afhandeling van inning en incasso wenselijk en mogelijk is. Dat zou dan in eerste instantie moeten worden opgepakt door de uitvoeringsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de facturen. Buma, Sena en Videma behoren tot deze categorie. Videma is belast met de inning voor auteursrechtelijk beschermde filmwerken die door middel van het publieke gebruik van televisie openbaar worden gemaakt. Rechthebbenden van Videma zijn onder meer Amerikaanse filmproducenten, de publieke en commerciële omroepen en onafhankelijke, Nederlandse tv-producenten zoals Endemol en Eyeworks.

~Hospitality Management, Lunchroom, De CaféKrant, De RestaurantKrant, Bed & Breakfast, Frank Lindner~

"*Stuur door...*":mailto:?SUBJECT=Lees%20dit%20horecabericht&BODY=De%20afzender%20van%20deze%20e-mail%20wil%20u%20graag%20attenderen%20op%20het%20volgende%20nieuwsitem%20op%20een%20van%20de%20websites%20van%20Uitgeverij%20PS%3Abv.%0A%0Ahttp://www.derestaurantkrant.nl/nieuws/pilot-gezamenlijke-facturering-buma-en-sena-van-start/Overig nieuws