Kabinet wijzigt Drank- en Horecawet

23 februari 2009
Kabinet wijzigt Drank- en Horecawet

Het kabinet wil het alcoholgebruik onder 16-jarigen strenger aanpakken. Het wordt moeilijker om aan alcohol te komen en gemeenten krijgen de mogelijkheid om de leeftijdsgrens voor alcohol op te hogen naar 18 jaar. Dit zijn een aantal wijzigingen in de Drank- en Horecawet die afgelopen week door het kabinet in een voorstel goedgekeurd werden.

Ook wordt het vergunningstelsel vereenvoudigd, waardoor vergunningshouders minder vaak een nieuwe vergunning hoeven aan te vragen. De gemeenten gaan een grotere rol spelen als het gaat om regels handhaven. Waar voorheen de Voedsel- en Warenautoriteit het verbod van alcoholverkoop aan minderjarigen controleerde, houdt nu de gemeente toezicht. Verder mag de gemeente maatregelen treffen wanneer supermarkten zich niet aan de regels houden.

Gemeenten worden verplicht regels op te stellen voor paracommerciële instellingen zoals sportverenigingen en culturele centra. Op dit moment heeft niet iedere gemeente dergelijke regels.

De Koninklijke Horeca Nederland vreest dat er veel te veel bevoegdheden naar het lokale niveau gaan. Dat reguliere horeca en detailhandel nog verder aan banden zullen worden gelegd terwijl paracommerciële instellingen en illegale horeca buiten schot zullen worden gelaten door lokale bestuurders.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Overig nieuws