KHN: Extra impuls voor de koopkracht, weinig lastenverlichting voor de ondernemer

Auteur: Redactie
Economie Overheid 21 september 2022
KHN: Extra impuls voor de koopkracht, weinig lastenverlichting voor de ondernemer

Op Prinsjesdag presenteerde minister Kaag van Financiën de Miljoenennota voor 2023 aan de Tweede Kamer. De belangrijkste keuze van het kabinet is een extra impuls voor de koopkracht van burgers met ruim 17 miljard euro. Maar waar krijg je als horecaondernemer mee te maken? KHN zet de belangrijkste maatregelen voor jou op een rij, en deelt wat zij ervan vinden.

Bewaak het ondernemersklimaat

Het is goed dat het kabinet maatregelen neemt om de koopkracht van burgers te verbeteren. Maar niet alleen burgers, ook veel ondernemers hebben het ongelooflijk zwaar omdat hun kosten flink stijgen. Op dit moment is er voor ondernemers -zeker de kleinere- geen reële lastenverlichting of compensatie. Dit terwijl het juist van belang is om het ondernemersklimaat te bewaken door het investeringsvermogen van ondernemers in stand te houden en samen te werken aan een duurzame toekomst.

Werkgevers- en ondernemerslasten stijgen

Het kabinet wil via de inkomenskant de koopkracht van burgers versterken. Het wettelijke minimumloon stijgt daarom per 1 januari 2023 in één klap met 10%. De werkgeverslasten 2023 liggen qua percentages net weer hoger dan in 2022. De werkkostenregeling wordt enigszins verruimd. De SER adviseerde eerder om de sterk stijgende werkgeverslasten deels te compenseren, maar hier is vooralsnog geen sprake van.

Om de koopkrachtondersteuning van burgers te kunnen bekostigen, worden ondernemers zwaarder belast. In de VPB (winstbelasting) wordt voor kleinere bv’s de eerste schijf VPB korter en tegelijk wordt het tarief over die eerste schijf hoger. Het tarief aanmerkelijk belang van box 2 wordt ook hoger. De leningen van de bv aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) worden boven de 7 ton belast in box 2. Het gebruikelijk loon voor de DGA mag minder worden verlaagd. Voor de ondernemer zonder bv en de zzp’er wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd.

Wat vindt KHN:

- KHN vindt dat het kabinet met een nieuwe Lage Inkomensvoordeel (LIV) het hogere minimumloon in 2023 voor die werkgevers moet compenseren.

- KHN vindt dat de vrije ruimte in de Werkkostenregeling voor kleine werkgevers flink moet worden opgehoogd om eenmalige of tijdelijke inflatievergoedingen onbelast uit te kunnen keren.

Beperkte tegemoetkoming kabinet voor kleine ondernemingen

De opbrengst van de lastenverzwaringen wordt deels teruggesluisd in structurele maatregelen waar het midden- en kleinbedrijf (mkb) van profiteert. Het kabinet trekt daar deze kabinetsperiode 500 miljoen euro per jaar voor uit; vanaf 2028 is dit 600 miljoen euro structureel. In dit pakket voor het mkb worden werkgeverslasten een klein beetje verlaagd. Ook komen er extra investeringsaftrekmogelijkheden, zodat bedrijven kunnen verduurzamen en hun energieverbruik kunnen verminderen.

Wat vindt KHN:

- KHN vindt deze tegemoetkoming beneden de maat en bovendien vooruitgeschoven. KHN zet daarom in op lastenverlichting voor ondernemers.

Tijdelijk prijsplafond voor energieverbruik, geen verlaging van de energiebelasting

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een prijsplafond voor gas en elektriciteit tot eind 2023 afgekondigd. Het plafond komt te liggen bij een verbruik voor gas tot 1200 m3 en voor elektriciteit tot 2400kWh per jaar. Boven deze grens blijft de marktprijs van toepassing, waardoor de prikkel tot energiebesparing boven de grens blijft. De maatregel gaat gelden vanaf 1 januari 2023, maar in de praktijk gaat de energierekening al op 1 november omlaag (de termijnbedragen worden vanaf november dit jaar al verlaagd). De precieze vormgeving van het tijdelijke prijsplafond wordt momenteel verder uitgewerkt met de energiesector.

Deze plafondmaatregel geldt voor iedereen in Nederland, dus ook voor bedrijven. Voor veel horecaondernemers is dit echter een druppel op een gloeiende plaat. Het kabinet onderkent de moeilijke situatie waar energie-intensieve ondernemers zich in bevinden. De mogelijkheden voor een specifieke subsidieregeling voor energie-intensieve bedrijven worden nog onderzocht. De minister van Economische Zaken en Klimaat praat hierover met energieleveranciers.

Het was de bedoeling de energiebelasting te verlagen, maar nu er een prijsplafond komt, gaat dat niet door. Voor burgers komt er ook nog een noodfonds als de rekening echt niet meer kan worden betaald. Aan dat fonds betalen de energiebedrijven mee.

Wat vindt KHN?

- KHN vindt het op zich een goede zaak dat het kabinet kleine ondernemers ook betrekt in de maximumprijzen voor energie en dat zij ook onder het prijsplafond vallen. Het is wel de vraag of dat ondernemers écht helpt.

- Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over een specifieke oplossing voor energie-intensieve mkb-bedrijven.

- KHN vindt dat er ook voor de zelfstandige ondernemer of de kleine bv een energienoodfonds moet komen als de rekening niet kan worden opgebracht.

Hoe gaat onze lobby nu verder?

Deze week vinden de Algemene Politieke Beschouwingen plaats. Dan debatteren de fractievoorzitters met premier Rutte over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. In de komende maanden volgen daarna de begrotingsbehandelingen van de verschillende ministeries waarbij er mogelijkheden zijn voor de Tweede Kamer om die begrotingen aan te passen. KHN blijft bezorgd over de lastenverzwaringen en zal vanzelfsprekend input leveren voor deze begrotingen en de beleidsagenda’s die daaruit volgen.

Overig nieuws