Nieuwe beoordeling horecaopleidingen

30 maart 2010
Nieuwe beoordeling horecaopleidingen

SVH gaat vanaf heden op basis van een audit horeca-opleidingen accrediteren. De opleidings-instituten die positief beoordeeld worden voldoen daarmee aan door de bedrijfstak vastgestelde minimumeisen. Op initiatief van sociale partners hanteert de bedrijfstak Horeca sinds 2002 een accreditatieregeling waarin de criteria staan beschreven die de kwaliteit van het opleidingenaanbod in de horecabranche moeten waarborgen. De accreditatie is er vanuit SVH op gericht om cursisten en/of bedrijven verantwoord door te kunnen verwijzen naar een geaccrediteerd opleidingsinstituut.

*Verdere professionalisering*
Met de regeling wordt het belang van de branche indirect gediend: toename van de professionalisering van ondernemers en medewerkers. In 2007 is de regeling herzien en met het instellen van een audit volgt het vervolmaken van de regeling. Initiële scholing en permanente educatie vormen voor de bedrijfstak Horeca een essentieel onderdeel van de activiteiten om te komen tot voldoende competente ondernemers en medewerkers in de Horeca. Opleiden voor de bedrijfstak wordt overgelaten aan de markt.

*SVH speelt initiërende rol waar nodig*
Waar er voor bepaalde beroepen of beroepsonderdelen geen of onvoldoende opleidingen voorhanden zijn, kan SVH een initiërende en/of stimulerende rol vervullen.
Geaccrediteerde opleidingen worden vermeld in de SVH Opleidingswijzer, deze is te vinden op "www.horeca.nl":http://www.horeca.nl en op "www.horecaopleidingen.nl":http://www.horecaopleidingen.nl. De accreditatieregeling is te vinden op "www.horeca.nl":http://www.horeca.nl.

~Frank Lindner~

Overig nieuws