Ted Janssen Trésorier van Euro-Toques Internationaal

Auteur: Roy Spijker
Internationaal 10 juli 2017
Ted Janssen Trésorier van Euro-Toques Internationaal

Ooit was Euro-Toques, zoals de naam al doet vermoeden, een Europese vereniging. Verschillende Europese landen hadden hun eigen vereniging die aangesloten waren in een Europees samenwerkingsverband. Door verschil van inzicht is de club internationaal uiteen gevallen. Sinds maart 2009 is Nederland onder de naam Euro-Toques Nederland (ETN) verder gegaan.

Inmiddels is de Nederlandse tak met ruim 135 leden de grootste restaurant organisatie in Nederland, dankzij een eigen controle en beoordelingssysteem dat strikt toeziet op de naleving van de Code van Eer. En het succes dat dit in Nederland heeft opgeleverd is binnen Euro-Toques Internationaal doorgedrongen en wordt thans binnen Europa als voorbeeld gezien.

Voorzitter van ETN Ted Janssen is onlangs, op uitnodiging van Wolfgang Menge (Euro-Toques Duitsland), bij een internationaal overleg in Luxemburg aanwezig geweest en daarbij hebben de Duitse en andere internationale collega’s hun waardering uitgesproken voor de Nederlandse werkwijze.

Ted Janssen: "ETN is volledig geherstructureerd en de code van eer is ons leidend principe. De controle bezoeken door onze ledencommissarissen hebben geleid tot de huidige gezonde situatie van ETN. Daar is ook behoefte aan binnen een mogelijk Europees verband. Dan zijn we weer in staat om ons stempel op de Europese landbouw- en voedselpolitiek te drukken, via de goede contacten die bestaan met de desbetreffende leden van het Europees Parlement."

Ted Janssen is dan ook zeer vereerd dat hem is gevraagd de functie van "Trésorier" (penningmeester) te vervullen en tevens de lead te nemen in de herstructurering van ETI. Het is een erkenning voor het strakke financiële beleid dat hij, samen met het bestuur van ETN, bij de Nederlandse Euro-Toques heeft ingevoerd en dat heeft geleid tot een financieel gezonde vereniging, met leden die eensgezind zijn in hun passie en ambacht.

Speerpunten die hij voor ogen heeft zijn: het realiseren van een zelfstandige eigen ETI begroting (met inachtneming van de code van eer), het up graden van de naam en merk Euro-Toques, weer een duidelijke en inhoudelijke stem in het Europees Parlement, internationale uitwisseling van stagiaires en leerling koks en weer eenheid en eensgezindheid brengen onder de 17 aangesloten landen.

Overig nieuws